Fleksibilne cene!

'Books Company' cene usluga formira u skladu sa obimom Vašeg poslovanja i trenutnom ekonomskom i tržišnom situacijom.

 • Preduzeće nije u sistemu PDV

  od 50 EUR

 • Preduzeće usluge jeste u sistemu PDV

  od 100 EUR

 • Preduzeće jeste u sistemu PDV

  od 120 EUR

 • Peduzetnička radnja nije u sistemu PDV

  od 80 EUR

 • Preduzetnička radnja jeste u sistemu PDV

  od 100 EUR

 • Paušalno oporezovani preduzetnik

  od 40 EUR

 • Preduzeće u mirovanju

  od 40 EUR

 • Preduzetnička radnja u mirovanju

  od 30 EUR

 • Izrada finansijskih izveštaja u visini mesečnog plaćanja

 • Zarada

  od 50 EUR

 • Lična primanja

  od 13 EUR

 • Prijave,odjave

  od 13 EUR

 • Kurirski poslovi

  od 10 EUR

 • Administrativne usluge

  od 13 EUR


 • Osnivanje radnji

  od 50 EUR

 • Osnivanje preduzeća

  od 100 EUR

 • Registracione promene

  od 20 EUR